28 November 2008

Есенно ... прекалено есенно

Трамваи, нетрудоспособни ватмани... "Мечтите и идеите" ... безвъзвратно загубени еврофондове ... "Целенасочени атаки срещу България"... "двойни стандарти" ... "ние сме постигнали максимума" ... лайна ... бандити ... говна ... смрад ... мърша ...

"...вихрове гонят тръни в полето,
и студ, и мраз, и плач без надежда
навяват на теб скръб на сърцето."We chase misprinted lies
We face the path of time
And yet I fight
And yet I fight
This battle all alone
No one to cry to
No place to call home

My gift of self is raped
My privacy is raked
And yet I find
And yet I find
Repeating in my head
If I cant be my own
Id feel better dead

No comments: