10 April 2010

Katyn


И.В.Сталин и А.П.Берия избират място за посаждане на дървета. Летище Смоленск, 10 Април 1940.

Бог да прости загиналите ...

No comments: