13 February 2007

Отпускат 1,5 млн. лв. за хълма Трапезица

До преди година -две кракът ми не беше стъпвал на Трапезица ... , затова когато за първи път отидох на Хълма бях изключително приятно изненадан . Там определно има в пъти по интересни и автентични неща за гледане от колкото на Царевец. Така , че приветствам инициативата на Министерството на културата за превръщането и на този обект от истрическо значение в достъпен за туристите ... и само им пожелавам да си свършат работата далеч по добре отколкото на Царевец или в св. 40 Мъченици.

Златина ДИМИТРОВА

1,5 млн. лв. ще отпусне Министерството на културата през 2007 г. за хълма Трапезица. Средствата вече са заложени в бюджета на министерството и ще бъдат оползотворени основно за консервационно-реставрационни работи, както и за археологически проучвания. Това заяви вчера арх. Борислав Абаджиев, шеф на дирекция “Недвижими паметници на културата” в МК.

Работата на историческия хълм ще започне през пролетта с подготвителни работи като прекарване на електричество, канализация, телефон. Наложителна е и спешната корекция на пътя, за да се подсигури по-безопасното транспортиране на материалите до обекта. Ще бъде построена и база за археолозите на площ от 200 кв. м., като за нея вече има готов проект. След това сградата ще бъде преустроена за охрана на обекта и музейна експозиция.

Малката Юго-Източна порта на Трапезица. Това е портата, водеща към Царевец - свързвала е град Трапезица през Нови град (Асенова махала) с Царевец.


Карта на Царевград Търнов и прилежащите му крепости
А това е интериора на един от най-добре запазените храмове на Трапезица (апсидата).Изглед към Царевец.Реставрационно-консервационните работи през тази година ще започнат с крепостната стена, югоизточната порта и прилежащите помещения към нея. Ще бъдат възстановени и защитните покрития на църкви, които са монтирани преди доста години. Така ще бъдат запазени уникалните стенописи, с които се славят повечето храмове на хълма.
Като начало ще се започне с аварийна консервация на църква № 8, по-известна като “Свети Иван Рилски”, която от години е в окаяно състояние. Консервационните работи там ще са до нивото на оригинала, с цел тяхното съхраняване до пълното археологическо проучване и изготвянето на цялостен проект.

Министерството на културата е разработило 3-годишна цялостна програма за експониране на хълма Трапезица, припомни арх. Борислав Абаджиев. За пълната є реализация ще са необходими около 3,5 млн. лв.

За този 3-годишен период трябва да бъде завършена част от крепостната стена, всичките 17 църкви да бъдат консервирани, а част от тях ­ експонирани. Параллено с това е направена и дългосрочна десетгодишна програма за цялостно археологическо проучване на хълма Трапезица във Велико Търново.

No comments: